MG-Maskiner
Magnus Göransson
Gössarpsvägen 97
263 91  Höganäs
mob: 0705-343504
 
 
Vi är ett företag verksam inom entreprenadbranschen med inriktning på anläggning.
MG Maskiner ägs och drivs av mig, Magnus Göransson.
Jag har arbetat inom branschen nu i 7 år varav 4 år som egen företagare.
Arbetsområdet är Helsingborg och Höganäs med omnejd.
 
Medlem i MaskinEntreprenörerna
 
samt delägare i SYD-Schackt Ek