MG Maskiner
MG-Maskiner
Magnus Göransson
Gössarpsvägen 97
263 91  Höganäs
mob: 0705-343504
 
Produkter/Tjänster
 
GRÄVLASTARE
Maskinen är en HYDREMA 926C2 av 2004 års modell
Standardutrustning
Som standard kommer maskinen utrustad med:

BAK
Rototilt med gripklo
30, 50 och 70 grävskopor, 
Planeringsskopa, 
Gafflar med hydralisk gaffelspridning
Tjältand
Asfaltsskärare

FRAM
Kombiskopa
Gafflar

ÖVRIGT
Maskinen är också utrustad med ett Elverk
230V/3000W DUMPERVAGN
För transport av schakt och grusmassor inom arbetsområdet. Vagnens lastförmåga är 9,5 ton EXTRAUTRUSTNING
GALLERSKOPA
Lämplig att använda vid sortering av jord och grusmaterial. Perfekt vid uppgrävning av gatsten. AVJÄMNINGSBALK
Utjämning av grus och jordmaterial MARKVIBRATOR
Packning av grus och jordmassor.
Packningskraften är 7500kg

Vibratorn har löstagbar platta för montering av andra redskap t.ex. asfaltsskärare. GRIPKLO
Gripbredd  1600mm
Spetskraft  16,7kn
Lämplig till bl.a. 
skogsröjning m.m. SOPBORSTE
Sopbredd  1800 mm
Lättare städning samt
vid fogning av större ytor av stenbelägning. SNÖBLAD
HOLMS diagonalblad
Bredd  3200 mm
Reglerbart marktryck och flytlägesfunktion.